Varför är inte propaganda verksamt?

Search more about the article here!

Varför är inte propaganda verksamt i politiska spel?
Först och främst når bara propaganda grupper i samhället och aldrig makten per se. För att propaganda ska kunna påverka beslutsfattare måste de själva ha övertygats -av andra i hög position! Propaganda från toppen ner till folket har bara en nytta och det är polarisering. Varför är det viktigt vad gemeneman tror när den ändå saknar inflytande på händelser i omvärlden.
För att Greta-rörelsen skulle få en sådan markant betydelse krävdes bakomliggande strategi och oerhörda resurser. I jämförelse med antalet klimatförnekare som protesterat under väldigt många år. Så här ser verkligheten ut, “vad O-P tycker ligger i kattens bajslåda“!
Vi kan även ta Gula Västarna som blev sponsrade uppifrån, men påstods vara “folkets missnöje”. De spreds till Sverige och den svenska folkliga Gula Västar-gruppen föddes. Att anordna massiva protester kräver strategi, utrymme och finansiering. Vem som öppnade fickorna vet jag inte.
Egentligen bryr sig inte tidningar om vad jag tror om något alls, för de vet redan bäst. Behovet av att övertyga alla om samma åsikt är därför ett personligt begär. Det är personligt svårt att hantera människor med avvikande åsikter än sina egna. Även om det varken gör till eller ifrån vad vi tänker och tycker. När man försöker begränsa åsikter, då är det inte alltid tydligt varför!
Om propagandan istället handlade om Jonathan Swifts “Ett anspråkslöst förslag” och hur man tillagade barn, då skulle det mer än legalt krävas att propagandan kvävdes. Den kampanjen skulle påverka människors syn på barn, på ett negativt sätt. Dit vill vi inte, fy sjutton!
Propaganda aktiverar politiserade grupper som startar minikrig mot varandra. Det är intriger som triggar till ytterligare handgripligheter på lokal nivå. Det hjälper inte någon beslutsfattare och stjälper ingen med makt ändå. Därför är inte behovet av propaganda ett riktigt behov för sammanhanget. Det är ett personligt behov av att få leda åsikter, få uppmärksamhet för hur bra man är själv eller för att få publikens rätt att göra fel.